| |  Log in  |

พระยมกปกรณ์เผด็จ

รหัสเอกสาร
RBR004-195 
ชื่อเรื่อง
พระยมกปกรณ์เผด็จ
เนื้อเรื่อง
พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ผูก 6 พระยมก 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
ขอมไทย
ภาษา
ไทย , บาลี

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
15 หน้า
ขนาด
54.4 x 4.7 x 0.7 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ