รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพเอกสารโบราณ วัดบ้านโพธิ์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Tags : RBR005 , วัดบ้านโพธิ์ , ราชบุรี , อักษรขอมไทย , ธรรมคดี