รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม ต.คลองตาคด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และสำรวจวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561