Blog (25)


โรคซางในนางทาส

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
“ซาง” ในเอกสารโบราณมักเขียนว่า “ทราง” คือชื่อโรคชนิดหนึ่ง เป็นกับเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี อาการของโรคมีหลายอย่าง เช่น ตัวร้อน เชื่อมซึม ปากแห้ง อาเจียน บริโภคอาหารไม่ได้ ท้องเดินและที่สำคัญจะมีเม็ดขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในปากในคอ ลิ้นเป็นฝ้า เป็นต้น โรคซางมีหลายลักษณะหลายชนิด จำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่มคือ ซางเจ้าเรือน และซางจร

Tags : ซาง , ทราง , โรคในเด็ก , ชนิดของโรค , อาการ

เสือ เครื่องยาสมุนไพรที่ใกล้จะสูญพันธุ์

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
จากข่าวคราวที่โด่งดังไปทั่วโลก เกี่ยวกับการบุกยึดเสือโคร่งจำนวน 147 ตัวในวัดป่าหลวงตาบัว หรือวัดเสือ จังหวัดกาญจนบุรี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ การรุกพื้นที่ป่า และการเชื่อมโยงเครือข่ายค้าสัตว์ป่าในตลาดมืด วัดเสือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศหลั่งไหลเดินทางเพื่อเข้าไปสัมผัสชีวิตสัตว์ป่าอย่างเสือโคร่งที่ในปัจจุบันไม่สามารถหาเจอได้ง่ายๆ
แพทย์แผนไทยเองรู้จักการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเสือโคร่งมาทำเป็นยา โดยให้เป็นเครื่องยาสัตววัตถุ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเสือโคร่ง เขี้ยว กระดูก หนัง ดีเสือ เอ็นเสือ ตาเสือ ไตเสือ และเนื้อเสือ

Tags : ตำรายา , เครื่องยา , สัตววัตถุ , เสือ

โรคป่วงห้าประการในคัมภีร์อติสาร

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
โรคป่วงห้าประการ อันได้แก่ ป่วงลม ป่วงลิง ป่วงสุนัข ป่วงหิน และป่วงน้ำ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยในสมัยโบราณคัมภีร์หนึ่ง ชื่อว่า “คัมภีร์อติสาร”

Tags : โรคป่วง , โรคบิด , คัมภีร์อติสาร

โรคป่วงแปดประการในคัมภีร์ฉันทศาสตร์

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
ละครเรื่อง “ข้าบดินทร์” เพิ่งร้างลาจากจอแก้วไปไม่นาน แต่ก็เกิดคำถามขึ้นในใจขึ่นหลายข้อที่ต้องการจะหาคำตอบ หนึ่งในนั้น คือตอนท้ายๆ ของเรื่องข้าบดินทร์ ได้เกิดโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในพระมหานคร ผู้คนเจ็บป่วยและตายจากโรคระบาดนี้เป็นอันมาก อาการของโรคคือ ท้องเสียขั้นรุนแรง ถ่ายหนัก และอาเจียนไม่หยุด โรคที่ว่านี้ในสมัยนั้นเรียกว่า “ป่วง”

Tags : ป่วง , ตำรายา , คัมภีร์ฉันทศาสตร์ , ข้าบดินทร์

สงกรานต์ สังขานล่อง บุญเดือนห้า และวันว่าง

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการขึ้นต้นปีใหม่ของคนไทยทุกภาค ภาคกลางเรียก สงกรานต์ ภาคเหนือเรียก สังขานล่อง ภาคอีสานเรียก บุญเดือนห้า และภาคใต้เรียก วันว่าง นอกจากนี้เพื่อนบ้านเรายังมีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วย เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ทนไทในสิบสองปันนา เป็นต้น

Tags : สงกรานต์ , สังขานล่อง , บุญเดือนห้า , ว้นว่าง

คาถากับยาสมุนไพร

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
ในอดีตการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค มักใช้ควบคู่ไปกับคาถาภาษาบาลี ส่วนมากมักเป็นคาถาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

Tags : NPT007-024 , ตำรายา , คาถา , สันนิบาตคำกลอน , บ้านหมอเห

โคลงยมก

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
โคลงกลบท “ยมก” ชื่อ “ยมก” โดยคำศัพท์หมายถึง คู่, แฝด, สองชั้น เป็นโคลงกลบทจากจินดามณี มีรูปร่างเป็นทรงเรขาคณิต เป็นรูปสี่เหลี่ยมลดหลั่นขึ้นไปเป็นช่องๆ

Tags : สมุดไทยดำ , โคลง , กลบท , ภาพกลโคลง

โคลงไสรราชกระบี่

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
“โคลงไสรราชกระบี่” มีลักษณะรูปลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส วาดลวลายคล้ายกลีบบัว ภาพกลโคลงมีลักษณะสมมาตร เท่ากัน แล้วใส่คำโคลงในช่องว่างแต่ละช่อง มีรูปแบบการถอนโคลงที่เป็นระบบ

Tags : โคลงภาพ , กลบท , สมุดไทยดำ