บทความ (54)


อ่านตำราแมว ฉบับหมอเห วัดท่าพูด : ย้อนรอยความเชื่อและความสัมพันธ์ของแมวกับคนไทยในอดีต

ผู้เขียน : นวพรรณ ภัทรมูล
บทความนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน นวพรรณ ภัทรมูล. “อ่านตำราแมว ฉบับหมอเห วัดท่าพูด : ย้อนรอยความเชื่อและความสัมพันธ์ของแมวกับคนไทยในอดีต” ใน ๒๕ ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมบทความจากภาคสนาม

Tags : NPT007-005 , แมว , ตำราแมว , ตำราดูลักษณะแมว , บ้านหมอเห , นครปฐม , ลักษณะแมวดี

ตำราห่วง ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
สมุดไทยขาวเรื่อง NPT004-066 ตำราห่วง ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา จ.นครปฐม หน้าต้นกล่าวถึง ตำราห่วง หน้าปลายเริ่มด้วยภาพวาดลายเส้นรูปนักโทษสวมขื่อจองจำ เทวดาขี่เต่า ฉัตรทอง ราหู พ่อหมอ และปราสาท จากนั้นเขียนด้วยดินสอ ลายมือหวัด กล่าวถึงสูตรยารักษาโรค การพนันชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่า ถั่ว และการทำนาก

Tags : NPT004-066 , ตำราห่วง , วัดลำพยา , วัดลำพญา , นครปฐม , ยา , รักษาโรค , สมุนไพร , ตำราถั่ว , เล่นถั่ว , การพนัน , ภาพวาด , ลายเส้น , นาก

อักษรไทยย่อ ในเอกสารโบราณ วัดบ้านแลง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน : ประติรพ พรหมบุตร
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ รูปตัวอักษรไทยย่อ ทั้งพยัญชนะ สระ ของเอกสารโบราณวัดบ้านแลง เรื่องพญาฉัททันต์ กับ เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเรื่องที่เขียนด้วยอักษรไทยย่อที่สวยที่สุด เขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยจะนำมาเปรียบเทียบกัน ว่าระหว่างสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีพัฒนาการของตัวอักษรเป็นเช่นไร

Tags : วัดบ้านแลง , จันทบุรี , เอกสารโบราณ , การทำสำเนาดิจิทัล , สมุดไทย , ไทยย่อ , การวิเคราะห์ , พญาฉัททันต์ , นันโทปนันทสูตรคำหลวง

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม ต.คลองตาคด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และสำรวจวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 9

Tags : วัดคงคาราม , ราชบุรี , รายงานการสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , ใบลาน , สมุดไทย

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี และสำรวจเอกสารโบราณที่หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 8 และสำรวจเอกสารโบราณที่หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Tags : วัดคงคาราม , ราชบุรี , รายงานการสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , ใบลาน , สมุดไทย , วัดโบสถ์ , หอวัฒนธรรมลาวเวียง

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 7

Tags : วัดคงคาราม , ราชบุรี , รายงานการสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , ใบลาน , สมุดไทย ,

ตำราดูไข้

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
สมุดไทยเรื่อง NPT004-026 ตำราดูไข้ ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม กล่าวถึง ภาพวาดรูปคนแสดงตำแหน่งต่างๆ ในการรักษาโรคบนร่างกาย ตำราดูไข้กล่าวถึงทิศในการดูแลรักษาคนป่วย เช่น วัน ๑ วันอาทิตย์ มาข้างอาคเนย์ คนไข้นั้นมิรอด อย่าไปเลยฯ เป็นต้น จากนั้นเป็นตำราไสยศาสตร์กล่าวถึงคาถามหาอุด คาถาอยู่ยงคงกระพัน คาถาหัวใจ เป็นต้น

Tags : NPT004-026 , ตำรายา , ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์ , คาถาหัวใจ , รูปวาด , ตำแหน่งของโรค , คาถามหาอุด , คาถาอยู่ยงคงกระพัน

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 6

Tags : รายงานการสำรวจเอกสารโบราณ , วัดคงคาราม , ราชบุรี , โพธาราม , อักษรมอญ , ธรรมคดี
0.084 seconds