27 พ.ย. 2555

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555

เวทีบ้านทุ่ง (ชั้น4)

 
11.00 – 12.00 น. การแสดงหนังตะลุงสงครามโลก พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัยพ์สิน
13.00 – 14.00 น. เสวนาและการแสดงมะโย่ง
คุณสมาน โดซอมิ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง จ.ยะลาชวนเสวนาโดย คุณศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย
การแสดงมะโย่งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง จ.ยะลา
15.00 – 16.00 น. เสวนาและการแสดงสิละ
คุณรัศมินทร์  นิติธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จ.นราธิวาส
ชวนเสวนาโดย คุณศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย
การแสดงสิละ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จ.นราธิวาส

เวทีกลางกรุง (ชั้น5)

 
10.00– 11.30 น. เสวนาเรื่อง “กระบวนการทำงานอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดปงสนุกโดยใช้พิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสร้างความเข้าใจกับชุมชน”
อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ วัดปงสนุก
อาจารย์ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.00 – 14.00 น. เสวนาเรื่อง “พลานุภาพ เครื่องรางของขลังในยามวิกฤต”
พระวีณุวัฒน์วฑฺฒนสิริ พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารโพธิกเถรานุสรณ์วัดชัยมงคล จ.ลำพูน
พระศักรินทร์ สิริภทฺโทฺ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดวัดพะโคะจ.สงขลา
ชวนเสวนาโดย คุณดอกรัก  พยัคศรี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
15.00 – 16.00 น. เสวนาเรื่อง “การฟื้นฟูชุมชน ตลาด และ เมือง”
อาจารย์วุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณ กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา จ.สงขลา
คุณพงษ์วิน  ชัยวิรัตน์ ประธานกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ จ. สุพรรณบุรี
คุณศิรินี  อุรุนานนท์ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเจริญไชย  กรุงเทพฯ
ชวนเสวนาโดย คุณธีรนันท์  ช่วงพิชิต  ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี

ห้องแปงของ (ห้อง207)

09.00 – 10.00น. กิจกรรม “คนทำหนัง(ตะลุง)” พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมเขียนอักษรชอง “ชื่อเราในภาษาชอง” ศูนย์วัฒธรรมชอง จ.จันทบุรี
13.00 – 14.00 น. กิจกรรม “รักษ์คัมภีร์” วัดประตูป่า จ.ลำพูน
16.00 – 17.00น. กิจกรรมทำของเล่นโบราณ “ป๋องแป๋ง จั๊กจั่น”

โรงหนังศรีศาลายา

09.00 – 12.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”
13.00 – 15.00 น. ภาพยนตร์ “15ค่ำ เดือน 11”
16.00 – 17.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”

ครัวอาสา (ชั้น1)

11.00 – 12.00 น. “กินส้ม” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านทราย จ.ลพบุรี
13.00 – 14.00 น. “ข้าวห่อใบบัว” พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
15.00 – 16.00 น. บะหมี่ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด โดยแม่บ้านอาสา

ศาลาประชาคม
(หอประชุม)

14.00 – 15.00 น. เสวนา “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือกับการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมชาวพิพิธภัณฑ์”
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
อาจารย์โกมล  พานิชพันธ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ จ.แพร่
อาจารย์ศุภชัย สิทธิเลิศ พิพิธภัณฑ์โฮงแสงแก้วงมงคลวัดพระแก้ว จ.เชียงราย
ชวนเสวนาโดย คุณทรงศักดิ์  แก้วมูล พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง จ.ลำปาง
15.00 – 16.30 น. เวทีเสวนาสะท้อนความคิดเห็นจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เข้าร่วมจัดงานเทศกาล

ลานเพลิน
(สนามหญ้า)

17.00 – 19.00 น. ลูกทุ่งเสวนา “ท่วงทำนองร้องเพลงวิกฤต”
คุยไป – ร้องไปโดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ และ ศิลปินลูกทุ่ง
ชวนเสวนาโดยอาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

————————————–

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม