25 พ.ย. 2555

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

ศาลาประชาคม

(หอประชุม)

 
14.00 – 16.00 น. เสวนาและการแสดงหนังใหญ่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดขนอน จ.ราชบุรี
คุณจฬรรณ์  ถาวรนุกูลพงศ์
คณะหนังใหญ่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

เวทีบ้านทุ่ง

(ชั้น 4)

 
13.00– 14.00 น. เสวนาเรื่อง “ค่าวฮ่ำบ้านนา เสียงร้องจากคนเหนือน้ำ-ใต้เขื่อน”
อาจารย์ชลอ  ถนัดวนิชย์  ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อำเภอสามเงา จ.ตาก
คุณบุญช่วย  พรมรอง บ้านจัดสรร อ.สามเงา จ.ตาก
ชวนเสวนาโดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.00 – 16.30 น. เสวนาเรื่อง “แปลงขยะให้เป็นทุน”
คุณยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลฯ
คุณพีรธร  เสนีย์วงศ์ ร้านค้าศูนย์บาท ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กรุงเทพฯ
ชวนเสวนาโดย คุณจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)

เวทีกลางกรุง

(ชั้น5)

 
11.00 – 12.00 น. พวนเสวนา “นางกวัก-ลำพวน” พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย จ.ลพบุรีอาจารย์สมคิด จูมทอง  พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย จ.ลพบุรี
ตัวแทนผู้เชิญนางกวัก ชุมชนวัดบ้านทราย จ.ลพบุรี
ชวนเสวนาโดย คุณศิวัช  นนทวงษ์  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
13.00 – 14.00 น. บรรยายเรื่อง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมความหวังและกำลังใจ”
รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก- ประไพ วิริยะพันธุ์ กรุงเทพฯ
15.00 – 16.00 น. เสวนาและการแสดง “หมอลำขอข้าว”
คณะหมอลำขอข้าว พ่อเสนอ เศษโม้
ชวนเสวนาโดย คุณนราวิทย์  ดาวเรืองโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ห้องแปงของ

(ห้อง207)

10.00 – 11.00 น. กิจกรรม”แต้มสีให้ผีตาโขน”
13.00 – 14.00 น. กิจกรรม “เขียนดอกลายลังกาสุกะ” พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จ.นราธิวาส
16.00 – 17.00  น. กิจกรรมทำของเล่น “ป๋องแป๋ง จั๊กจั่น”

โรงหนังศรีศาลายา

09.00 – 12.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”
13.00 – 15.00 น. ภาพยนตร์ “ทองปาน”
16.00 – 17.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”

ครัวอาสา

(ชั้น1)

11.00 – 12.00 น. “แกงบ่ะแฮะกับข้าวแคบ”ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสามเงา  จ.ตาก
13.00 – 14.00 น. “หุงข้าวเผือกมัน”ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวัดหัวสำโรง จ.ฉะเชิงเทรา
15.00 – 16.00น. “แกงหน่อส้มและไก่ส้อง”พิพิธภัณฑ์ปานถนอม จ.เพชรบุรี

ลานเพลิน

(สนามหญ้า)

17.00 – 19.00 น. การแสดงละครนอกชมพูนุชเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน ละเลงขนมเบื้อง-สร้อยฟ้าทำเสน่ห์

 

 

 

————————————–

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม