23 พ.ย 2555

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555

 
15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ

ลานเพลิน

(สนามหญ้า)

18.00 – 19.00 น. พิธีส่อนขวัญ (บายศรีสู่ขวัญผู้เข้าร่วมงาน) โดยแม่สภารัตน์ ศรีใสคำและตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์วัดบูรพาทุ่งแต้ จ.ยโสธร

 

————————————–

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม