24 พ.ย. 2555

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555

ศาลาประชาคม

(หอประชุม) 

 
14.00 – 16.00 น. การแสดงอุปรากรจีนพูดไทยคณะซิงตงเจียสูงเฮียง
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดนุพล  ศิริตรานนท์
โรงเรียนนานาชาติกลอรี่ กรุงเทพฯ

เวทีบ้านทุ่ง

(ชั้น 4)

 
11.00 – 12.00 น. เสวนาและการแสดง “เพลงขอทานกระยาสารท”
คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ชุมชนเกาะศาลเจ้า(วัดจำปา) กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกุล  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และการแสดงจากโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลป์วิทยาคาร) กรุงเทพฯ
13.00 – 14.00 น. เสวนาเรื่อง “ปัดเป่าโรคภัย ด้วยคาถาและพิธีกรรม”
พระครูสังฆรักษ์ไพฑูรย์  พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
คุณอารักษ์ อินทวงษ์  (หมอเหยา)  จ.นครพนม
ชวนเสวนาโดย คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ จากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
15.00 – 16.00 น. การแสดงและเสวนา “นางแมวเอ๊ย ขอฟ้าขอฝน”
อาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณไพบูลย์  เชื้อสวย  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านหลุมข้าว จ.ลพบุรี
ชวนเสวนาโดย คุณนวลพรรณ  บุญธรรม  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
คณะแห่นางแมวโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา

เวทีกลางกรุง

(ชั้น 5)

11.00 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “มหาอุทกภัยในพิพิธภัณฑ์”
คุณกนก ขาวมาลา พิพิธภัณฑ์เรือไทย จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสุรชัย รุณบุญรอด พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ
ชวนเสวนาโดย พระครูปลัดสุวัฒนฺจริยคุณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
13.00 – 14.30 น. เสวนาเรื่อง “เมื่อต้องอยู่ร่วมกับน้ำ: เครือข่ายจิตอาสาโดยชุมชนเพื่อชุมชน”
คณทินกร จรรยา ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
คุณณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม ต.บางระกำ  จ.นครปฐม
ชวนเสวนาโดย คุณธัญลักษณ์  ศรีสง่า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ห้องแปงของ

(ห้อง207)

10.00 – 11.00 น. กิจกรรม “สานไม้ไผ่ให้เป็นพัด”พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกจ.พระนครศรีอยุธยา
14.00 – 15.00น. กิจกรรมทำของเล่นพื้นบ้าน “กำหมุน” พิพิธภัณฑ์เล่นได้จ.เชียงราย
16.00 – 17.00 น. กิจกรรมทำของเล่นป๋องแป๋ง  จั๊กจั่น

โรงหนัง
ศรีศาลายา

09.00 – 12.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”
13.00 – 15.00 น. ภาพยนตร์ “ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน”
16.00 – 17.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”

ครัวอาสา

(ชั้น1)

11.00 – 12.00 น. “กระยาสารท” พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ
13.00 – 14.00 น. “แกงถั่วเขียว”พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี
15.00 – 16.00 น. “ไข่ครอบ” พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา

ลานเพลิน

(สนามหญ้า)

17.00 – 19.00 น. เสวนาและการแสดง  “ลำพื้น ลำกกขาขาว ลำเรื่อง ลำซิ่ง”
คุณนราวิทย์ ดาวเรือง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณเรศวร  เปรินทร์ พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
การแสดงหมอลำ จากพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามจ.มหาสารคาม

————————————–

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม