logotype
หน้าหลัก สารคดี

สารคดี

PDF Print E-mail
  
วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๗ น.
วันที่แก้ไข: วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓:๒๔ น.
vdo-thumb สนทนากับศิษย์เก่าโรงเรียนภาคสนาม

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจัดงาน "2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific."   read more

vdo-01 โรงเรียนภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๔ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๔ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์วีดิทัศน์เรื่องนี้มาจากการติดตามการทำงานของกลุ่มผู้เข้าอบรมโรงเรียนภาค สนาม พ.ศ. ๒๕๕๔   read more

vdo-02 วีดิทัศน์จากการทำงานของกลุ่มผู้เข้าร่วมโรงเรียนภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๔

วีดิทัศน์จากการทำงานของกลุ่มผู้เข้าร่วมโรงเรียนภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๔ในระหว่างการอบรมโรงเรียนภาคสนาม : พิพิธภัณฑ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   read more
vdo-03 สลากย้อม

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีมงานจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปจังหวัดลำพูน เพื่อบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับงาน “สลากย้อม”    read more
vdo-04 กรณีศึกษาชุมชนลำพูน ๑ วัดประตูป่า เรื่อง “สลากย้อม”

กรณีศึกษานี้นำเสนอการทำงานวิจัยภาคสนามของผู้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนภาคสนาม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  read more
vdo-05 กรณีศึกษาชุมชนลำพูน ๒ บ้านหลุก เรื่อง “พิธีสืบชะตา”

กรณีศึกษานี้นำเสนอการทำงานวิจัยภาคสนามของผู้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนภาคสนาม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  read more
   
 share