เอกสารอ้างอิง

 • ของเล่นพื้นบ้าน เล่ม 1

  Call Number : GV1204.81.ท9ก47 2548
  ผู้เขียน : วีรวัฒน์ กังวานวรกุล และคณะ
  ปีที่พิมพ์ : 2548

 • ของเล่นพื้นบ้าน เล่ม 2

  Call Number : 
  ผู้เขียน : วีระพงษ์ กังวานนวกุล และคณะ
  ปีที่พิมพ์ : 2550

 • ของเล่นพื้นบ้าน เล่ม 3

  Call Number : 
  ผู้เขียน : วีระพงษ์ กังวานนวกุล และคณะ
  ปีที่พิมพ์ : 2550

 • บันทึกชาวทุ่ง

  Call Number : 
  ผู้เขียน : พรศิริ บูรณเขตต์
  ปีที่พิมพ์ : 2546

 • วิทยาศาสตร์ในของเล่นพื้นบ้านไทย

  Call Number : 
  ผู้เขียน : ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์ (บรรณาธิการ)
  ปีที่พิมพ์ : 2553

 • สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต

  รูปประกอบ : 
  สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต
  Call Number : GV1204.81.ท9ส34
  ผู้เขียน : สนม ครุฑเมือง
  ปีที่พิมพ์ : 2535