เครือข่ายของเล่นพื้นบ้าน

 • พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

  รูปภาพจาก Facebook-รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน

  คำอธิบาย :
  พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนาจัดแสดง สาธิตการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านสี่ภาคและอาเซียน ในมิติวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เพื่อการพัฒนาเด็กและสายใยสังคม

  ลิงก์ :
  http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1951

  ลิงก์ Facebook :
  https://goo.gl/Y0MWWu

 • พิพิธภัณฑ์เล่นได้

  คำอธิบาย :
  พิพิธภัณฑ์เล่นได้ แหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากคนเฒ่าคนแก่ สู่การเรียนรู้และเข้าใจปัญหาสังคมในรูปแบบการนำเสนอที่จับต้องได้ สมารถสัมผัสได้ เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจที่มาที่ไปของของเล่น

  ลิงก์ :
  http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=573

  ลิงก์ Facebook :
  https://goo.gl/bXWXU1