ฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย

ประสงค์ที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตที่ประดิษฐ์ของเล่นให้ลูกหลานได้เล่น และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากของเล่น

ข้ามหน้าหลัก

หม้อข้าวหม้อแกง

เด็กผู้หญิงมักนิยมเล่นกันมาก บางทีก็เรียกว่าเล่นขายของ

ใช้ฝุ่นเป็นข้าว กับข้าวจะใช้ใบหญ้าเด็ดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่กะลามะพร้าว ใส่น้ำคนไปมา ดุจดังกำลังทำอาหาร ผู้ที่สมมติตนเป็นแม่ครัว

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก
อีโก๊ะ

อีโก๊ะ

การเดินหมาก ผู้เล่นจะเริ่มเดิมพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย เรียกว่า แข่งเมือง

เด็กๆ และวัยรุ่นมักนิยมใช้เดินและวิ่งแข่งขันกัน อีโก๊ะมีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ การเรียกชื่อแตกต่างกันอาจเป็นเพราะเรียกตามเสียงที่ได้ยินตอนเดินและตอนวิ่งหรืออาจเรียกชื่อตามลักษณะวิธีใช้

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก

กังหันกระดาษ

เด็กมักจะใช้ถือแล้ววิ่งปะทะกับลมทำให้กังหันกระดาษหมุนได้

ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และเสริมสร้างความเข้าใจในหลักกลศาสตร์ ซึ่งมักจะนำไปใช้กับเด็กโต เช่น เด็กประถมศึกษา หรือโดยทั่วไปก็นับจากอายุเด็กประมาณ 2-6 ปี

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก