แมลงปอเกาะนิ้ว

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-094
 • คำอธิบาย:
 • แมลงปอเกาะนิ้ว เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตและเกิดความสังสัยใคร่รู้ว่าแมลงปอนั้นเกาะที่นิ้วได้อย่างไร
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. เหลาไม้ไผ่ให้ได้รูป แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนตัวและปีก
  2. ส่วนลำตัวให้เหลาส่วนหัวให้ได้สัดส่วน และเหลาส่วนลำตัวยาวไปถึงหางแมลงปอ
  3. ใช้ความร้อนดัดไม้ไผ่เพื่อทำส่วนหัวให้โค้งงอเพื่อเกาะที่นิ้ว
  4. ดัดส่วนหางให้โค้งงอสวยงาม
  5. เหลาไม้ไผ่เป็นรูปปีกแมลงปอ ข้างละสองปีก โดยที่ให้ปีกบนยาวกว่าปีกล่างเล็กน้อย
  6. เจาะรูที่ส่วนลำตัวของแมลงปอ เพื่อเสียบปีกที่เหลาไว้เข้ากับลำตัว จากนั้นทาด้วยกาวเพื่อความคงทน
  7. ใช้สีทา ตกแต่งบนลำตัวและปีกของแมลงปอให้สวยงาม

 • วิธีเล่น

  ใช้ส่วนปลายของปากแมลงปอเกาะที่นิ้ว หรือวัตถุอื่นๆ เป็นการฝึกการทรงตัวของแมลงปอ

 • หมายเหตุ

  ไม้ไผ่ เลือกไม้ไผ่จากภูเขาสูง เพราะมีคุณสมบัติแป้งน้อย เช่น ไผ่เฮี้ย

 • วีดีโอ