คนตำครกมอง

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-084
 • คำอธิบาย:
 • ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เราทำศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมาก่อน และออกรณรงค์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือและประเด็นบอกเล่าให้กลุ่มเป้าหมาย(เด็ก)ได้รู้จัก เมื่อเล่ามาถึงเรื่องต้องตำข้าว เด็กๆนึกภาพไม่ออก เราเลยคิดหาสื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและบอกเล่าวิถีชีวิตในอดีตสรุปชิ้นนี้คิดมาใหม่ ประมาณ 15 ปี (แต่ก่อนอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้ว ไม่พบการทำเป็นของเล่น)
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. เลือกไม้ไผ่ตัดลำปล้องเพื่อใช้เป็นฐาน
  2. ใช้เศษไม้เนื้อแข็งใช้ทำหัว แขน ขา และสากตำ ส่วนลำตัวใช้ไม้ไผ่ปล้องเล็กๆ เชื่อมเป็นตัวโดยเจาะรูตามจุดที่จะเชื่อมแล้วใช้แกนไม้สอดเป็นสลักยึดไว้
  3. ตัดไม้ไผ่ทำเป็นตัวครกแล้วยึดติดกับฐานด้วยกาว
  4. ประกอบตัวคน คาน สาก และเสาเข้ากับฐาน โดยการเจาะรูที่ฐานและทำส่วนประกอบทั้งหมดเสียบยึดเข้ากับตัวฐานแล้วติดกาวเพิ่ม
  5. ไม้คานบังคับที่เป็นแกนโยก ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นคล้ายไม้พายเรือ แล้วเจาะรูสองรู ด้านโคนหนึ่งรูเพื่อทำคานที่ฐาน และด้านปลายอีกหนึ่งรูเพื่อติดแกนไม้ที่ยึดกับตัวสากด้านบน กลไกนี้จะกลายเป็นคานดีดคานงัด

 • วิธีเล่น

  กดที่ไม้คานบังคับลง ไม้แนวตั้งจะขยับขึ้น (คล้ายกับเท้าคนเหยียบลง)

 • หมายเหตุ

  ปัจจุบันเหลือคนทำได้ 1 คน

 • วีดีโอ