หม้อข้าวหม้อแกง

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-076
 • คำอธิบาย:
 • หม้อข้าวหม้อแกง เป็นของเล่นพื้นบ้านไทยสมัยก่อน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมักนิยมเล่นกันมาก บางทีก็เรียกว่าเล่นขายของ ของเล่นดังกล่าวนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอีกด้วย
  การที่เด็กผู้หญิงชอบเล่นหม้อข้าวหม้อแกงหรือเล่นขายของ อาจเป็นเพราะเด็กผู้หญิงอยู่ใกล้ชิดแม่หรือเพศหญิง ซึ่งจะทำหน้าที่เตรียมอาหารไว้ให้กับครอบครัว จึงได้จดจำวิธีการมาเล่นหม้อข้าวหม้อแกง
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  นำวัสดุที่หาง่ายมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารที่เรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกง เช่น ใช้กะลามะพร้าว ฝาหอยตะโหนกวัด หรือเปลือกหอยโข่ง เป็นต้น

 • วิธีเล่น

  อาหารที่เด็กๆ ใช้เล่นกันนั้นจะใช้ฝุ่นเป็นข้าว กับข้าวจะใช้ใบหญ้าเด็ดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่กะลามะพร้าว ใส่น้ำคนไปมา ดุจดังกำลังทำอาหาร ผู้ที่สมมติตนเป็นแม่ครัว แม่บ้านหรือผู้ขายของนั้น จะเตรียมกะลามะพร้าวถือว่าเป็นชาม และเตรียมซีกไม้ไผ่ซึ่งถือว่าเป็นช้อน เด็กที่เล่นหม้อข้าวหม้อแกงด้วยกันจะแกล้งทำเป็นรับประทานอาหาร บางที่ใช้เศษกระดาษฉีกเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม สมมติว่าเป็นเงินทองสำหรับจ่ายให้ผู้ขายอาหารนั้น

 • หมายเหตุ

  ระยะต่อมามีการคิดทำหม้อข้าวหม้อแกงเล็กๆ ปั้นเป็นรูปหม้อดิน นำไปเผาไฟให้แข็งตัว น้ำจะไม่รั่วซึมออกมาได้

 • วีดีโอ