กังหันสะเทือน

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-071
 • คำอธิบาย:
 • กังหันสะเทือน เป็นของเล่นประเภทเดียวกับ “กำหมุน” โดยอาศัยแรงสั่นสะเทือนจากก้านกังหันที่ถูกบั้งเป็นลูกคลื่น ทำให้ใบพัดของกังหันสะเทือนหมุน
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1.เลือกไม้แข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ความยาวประมาณ 20 ซม. ใช้มีดเหลาไม้ไล่ ขนาดใหญ่มาเล็ก โดยส่วนปลายเหลาไม้ให้มีลักษณะเป็นระลอกคลื่น ส่วนโคนไม้เหลาให้กลมไว้เป็นด้ามสำหรับให้มือจับ
  2. ส่วนใบพัด ใช้มีดเหลาไม้เป็นลักษณะใบพัด แล้วเจาะรูตรงกลาง ยึดติดตะปูให้แน่นเข้า ไปกับกังหันลึกอย่างน้อยประมาณ 2.5 ซม.
  3. ไม้ขูดสั่นสะเทือน เลือกใช้ได้ทั้งไม่ไผ่และไม้เนื้อแข็ง ความยาวประมาณ 15 ซม. เส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.7 ซม. เหลาให้กลมเหมาะมือ

 • วิธีเล่น

  มือซ้ายจับที่ด้ามไม้ก้านกังหัน และอีกมือถือไม้ขูดสั่นสะเทือน พร้อมขูดไปมาที่ส่วน ระลอกคลื่น แรงสั่นสะเทือนของไม้จะส่งต่อทำให้เกิดคลื่นและทำให้ใบพัดหมุน

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ