ดาบ

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-007
 • คำอธิบาย:
 • ดาบไม้ของเด็กเล่นก็ใช้วิธีการเลียนแบบมาจากดาบจริง แต่การที่เด็กจะใช้ดาบจริงจะอันตราย ผู้ใหญ่จึงได้คิดทำดาบไม้ขึ้นมาใช้แทนดาบจริงให้เด็กไว้ถือเล่นโก้ๆ หรือใช้ฟันเล่นกันตามแบบผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กจะยกย่องและภาคภูมิใจว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่กล้าหาญมีความสามารถ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆ
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. ใช้ก้านมะพร้าวหรือไม้ยางพารา ก้านมะพร้าวนี้จะเลือกเอาช่วงที่งอนๆ อ่อนๆ ริใบออกให้หมด
  2. นำก้านมะพร้าวมาตัดให้เป็นท่อน ความยาวแล้วแต่ต้องการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่เป็นมือถือหรือด้าม และอีกช่วงคือตัวดาบ ซึ่งจะต้องยาวกว่าด้าม
  3. นำมาเหลาให้ปลายงอนเหมือนดาบ โดยเหลาให้ด้านบนหนาเป็นสันด้านล่างเป็นด้านคม ด้ามมือถือหรือส่วนที่เป็นด้าม ก็เหลาให้กลมให้พอเหมาะกับมือถือ

 • วิธีเล่น

  ในสมัยก่อนการเล่นฟันดาบมีจุดประสงค์เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำ สงครามได้ตลอดเวลา จึงนับได้ว่าการเล่นสมัยก่อนนั้นเป็นการเล่นที่ได้ประโยชน์ทีเดียว แต่การเล่นจะต้องอยู่ภายในกฎระเบียบที่ตั้งไว้

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ