ตะแล็บแก็บ

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-006
 • คำอธิบาย:
 • ตะแล็บแก็บเป็นของเล่นเด็กใช้วัสดุประเภทกะลามะพร้าว กระบอกไม้ไผ่ กล่องไม้ขีดหรือกระป๋องทำเป็นที่ผูกติดต่อสื่อสารกัน โดยผู้ฟังจะใช้ที่รับแนบไว้ที่หู เพื่อให้ได้ยินเสียง
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. เลือกกระบอกไม้ไผ่มีลำขนาดปานกลาง ใช้มีดตัดไม้ไผ่ จำนวน 2 กระบอก ตัดข้อไม้ไผ่ออก เหลาและเกลาผิวให้เรียบร้อย
  2. ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปวงกลม แล้วทากาวติดปิดครอบปากกระบอกไม้ไผ่ให้แน่น
  3. นำด้ายหรือเชือกเส้นเล็กๆ ยาวประมาณ 4-5 เมตร ร้อยรูตรงกึ่งกลางกระดาษที่หุ้มกระบอกไม้ไผ่ ทำปมปลายเชือกไว้ด้านในกระบอกไม้ไผ่

 • วิธีเล่น

  การเล่นตะแล็บแก็บ ใช้ผู้เล่น 2 คน ยืนห่างกันเท่ากับความยาวของเชือก ฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนพูดและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ฟัง หรือสลับกันพูดและฟัง

  การถือกระบอกไม้ไผ่จะต้องดึงเชือกให้ตึง ผู้พูดจะพูดกรอกลงไปในรูกระบอกไม้ไผ่ด้านที่ไม่ปิดกระดาษ ผู้ฟังจะจับกระบอกไม้ไผ่ โดยนำส่วนปากกระบอกแนบกับหูเพื่อฟังการสื่อสารติดต่อซึ่งกันและกัน

 • หมายเหตุ

  ในปัจจุบันการเล่นตะแล็บแก็บ ยังมีการเล่นตามพื้นบ้านอยู่บ้าง วัสดุที่ใช้อาจใช้กระป๋องนมหรือกล่องไม้ขีดก็ได้ การเล่นนอกจากจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการฝึกพูดบทสนทนาและสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะด้วย

 • วีดีโอ