กระบอกเลียนเสียงฟ้าร้อง

  • รหัสชุดข้อมูล:
  • FTT-054
  • คำอธิบาย:
  • กระบอกเลียนเสียงร้องที่วาดลวดลายเล่าเรื่องราวชีวิต หรือแต่งแต้มสีสันตามจินตนาการ เป็นลักษณะกระบอกเจาะรูแล้วใส่สปริงยาวให้สายสปริงห้อยยาวออกมา เมื่อเขย่าจะเกิดเสียงคล้ายเสียงฟ้าร้อง ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักธรรมชาติ