ธนู

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-052
 • คำอธิบาย:
 • ธนูเป็นของเล่นเด็ก ทำเลียนแบบมาจากธนู ผู้ใหญ่ใช้ยิงสัตว์ขนาดเล็ก แต่ธนูของเด็กมักใช้ในการแข่งขันหรือประลองความแม่นยำมากกว่าจะใช้ยิงสิ่งต่างๆ และธนูถือเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งในบ้าน ที่สามารถใช้ได้อเนกประสงค์ สามารถทำไว้ป้องกันตัวใช้ล่าสัตว์ และใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้ เช่น กันศัตรูในระหว่างที่ถูกเกณฑ์เป็นทหาร เป็นต้น ด้วยเหตุที่มีการใช้ธนูกันเกือบทุกครันเรือน เด็กๆ จึงคิดทำธนูไว้ยิงเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าจะนำไปยิงสัตว์
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. ลูกธนู จะใช้ไม้ไผ่เหลาให้กลม มีความยาวประมาณ 1 ฟุต ตรงหัวลูกธนูจะแหลมคม มีลักษณะคล้ายลูกศรสำหรับไว้ยิ่งสิ่งต่างๆ ส่วนปลายธนูจะเสียบด้วยใบไม้หรือกระดาษแผ่นเล็กๆ เพื่อให้ลูกธนูไปตามทิศทางที่ยิงได้
  2. กระบอกเก็บลูกธนู ใช้มีดตัดลำไม้ไผ่ขนาดพอดีมา 1 ปล้อง ตัดข้อด้านบนออก เหลือไว้เฉพาะข้อปล้องด้านล่าง เจาะรูกระบอกทำที่แขวนสะพายและใส่ลูกธนูในกระบอกนั้น
  3. คันธนู จะเลือกไม้ไผ่ที่แก่จัด มีความยาวประมาณ 2-3 ฟุต ใช้มีดเหลา ส่วนตรงกลางไม้จะใหญ่และเหลาเรียวปลายไม้ ปลายไม้ 2 ด้าน จะขวั้นปลายไม้ให้เป็นรอยเพื่อไว้ผู้เชือกสายธนูให้แน่น
  4. สายธนู นำเส้นเชือกมัดที่รอยขวั้นปลายไม้ โน้มคันธนูให้โค้ง

 • วิธีเล่น

  เด็กๆ มักจะเล่นยิงธนูแข่งขันกันคราวละหลายๆ คน การยิงแข่งขันของเด็กจะกำหนดสิ่งของ ระยะทางการยิง จำนวนลูกที่ใช้ยิง ใครใกล้เคียงหรือถูกเป้าหมายจะเป็นฝ่ายชนะ นอกจากนี้แล้วเด็กๆ ยังนำธนูไปยิงผลไม้ สัตว์ตัวขนาดเล็กๆ เช่น นก ปลา กบ เป็นต้น

 • หมายเหตุ

  ธนูเป็นของเล่นที่อันตราย ผู้ใหญ่จะคอยควบคุมดูแลการเล่นอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

 • วีดีโอ