แผนที่

 • = ญัฮกุร
 • = อึมปี้
 • = เลอเวือะ
 • = ลัวะ (พะล็อก)
 • = ไตหย่า
 • = อาเค๊อะ
 • = บีซู
 • = มลาบรี
 • = โอก๋อง
 • = กะซอง
 • = จีนยูนนาน จีนมุสลิม
 • = ตึ่งนั้ง คนจีน (จีนฮกจิว อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช)
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านห้วยหินดำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • = กะเหรี่ยง ชุมชนบ้านภูเหม็น อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 • = มอญ ชุมชนบ้านกำพร้า ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร