แผนที่

 • = ญัฮกุร
 • = อึมปี้
 • = เลอเวือะ
 • = ลัวะ (พะล็อก)
 • = ไตหย่า
 • = อาเค๊อะ
 • = บีซู
 • = มลาบรี
 • = โอก๋อง
 • = กะซอง
 • = จีนยูนนาน จีนมุสลิม
 • = ตึ่งนั้ง คนจีน (จีนฮกจิว อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช)