ภาพถ่ายชาติพันธุ์

ภาพแสดงชุดเสื้อผ้าม้งเขียวภาพแสดงชุดเสื้อผ้าม้งขาวชุดเดรสแฟชั่นม้งตัวอย่างบ้านม้งในอดีตสมุนไพรไก่ต้มสมุนไพรหญิงม้งกำลังตำจั๋วลักษณะจั๋วหรือข้าวปุกที่ถูกตำแล้วลักษณะของแคนม้งลักษณะของจยา