ภาพถ่ายชาติพันธุ์

แสดง 1-10 จากทั้งหมด 40 รายการ

ญัฮกุร

 • แผนที่แสดงที่ตั้งและการกระจายของหมู่บ้าน
 • สภาพแวดล้อมในหมู้าน  ลักษณะบ้านเรือนแบบดั้งเดิม เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน
 • การแต่งกาย
 • พิธีกรรมการเสี่ยงทาย
 • การแสดงเต้นรำ

อึมปี้

 • แผนที่แสดงที่ตั่งหมู่บ้านดงเหนือและบ้านดงใต้
 • สภาพภายในหมู่บ้าน ลักษณะบ้านแบบโบราณและปัจจุบัน
 • ชุดแต่งกายแบบดั้งเดิม
 • การประกอบพิธีกรรมต่างๆ

เลอเวือะ

 • แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านป่าแป๋
 • สภาพหมู่บ้าน รูปแบบบ้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • ลักษณะหอผี
 • การแต่งกายของเลอเวือะ
 • พิธีกรรม
 • เครื่องดนตรีดั้งเดิม(เขาควาย)

พะล็อก

 • แผนที่แสดงที่ตั้งและแหล่งโบราณคดี
 • พิธีกรรมการเลี้ยงผีพ่อขุนหลวง ศาลผีเจ้านาย
 • เครื่องราง
 • รูปปั้นอนุสาวรีย์ ศาล และสถูปพ่อขุนหลวงวิลังคะ

อาเค๊อะ

 • สภาพหมู่บ้านอาเค๊อะ ลักษณะบ้าน
 • เสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
 • พิธีกรรม ผู้ประอบพิธี(จยื่อมา) อาหารในเทศกาลปีใหม่
 • พิธีกรรมการเสี่ยงทายและเลี้ยงผีประตูหมู่บ้าน
 • ภาษา อักษรของอาเค๊อะ

บีซู

 • สภาพบ้านเรือน
 • สาธิตการทำอาหารของ
 • ศาล เสาอินตขิล
 • การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์บีซู

ไตหย่า

 • การแต่งกายของชาวไตหย่า
 • เครื่องดนตรี

ชอง

 • การแต่งกายของชายชาวชอง นิยมนุ่งโสร่งและเคียนผ้าขาวม้า
 • การแต่งกายของหญิงชาวชอง นิยมนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อและห่มสไบ
 • บ้านของชาวชองในปัจจุบัน
 • เส้นทางน้ำสายหลักของหมู่บ้าน "คลองพลู"
 • บ้านแบบดั้งเดิมสร้างจากไม้ไผ่ เสาทำจากไม้เนื้อแข็ง
 • บ้านรุ่นเก่าอีกแบบหนึ่งในหมู่บ้านของชาวชองที่บ้านคลองพลู จ.จันทบุรี มุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าว
 • บ้านของนายเฉิน ผันผาย อดีตกำนันตำบลคลองพลู สร้างเมื่อราว 50 กว่าปีก่อน

 

ปลัง

 • ชาวปลังในชุดแต่งกายประจำเผ่า
 • ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวปลัง
 • แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองสำคัญที่ชาวปลังอยู่อาศัยในประเทศพม่าและจีน
 • แผนที่แสดงเส้นทางอพยพของชาวปลังจากสิบสองปันนาสู่ประเทศไทย

มลาบรี

 • วิถีชีวิต อาชีพ และการดำรงชีพ
 • แผนที่แสดงพิกัดบริเวณที่มีการอยู่อาศัย