วิดีโอชาติพันธุ์

ประเพณีกินข้าวห่อ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ)

สถานที่:

บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

          ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ “อั้งมี่ถ่อง” อั้งแปลว่า กิน มี่ถ่องแปลว่า ข้าวห่อ อั้งมี่ถ่อง แปลว่า กินข้าวห่อ  อย่างไรก็ดีในอดีตชาวกะเหรี่ยงจะเรียกประเพณีนี้ว่า “ไค่จุ้งหล่าค่อก”  ไค่จุ้ง แปลว่า ผูกแขนหรือผูกข้อมือ  หล่า แปลว่า เดือนหรือขวัญ ค่อก แปลว่า เลขเก้า  ซึ่งโดยรวมมีความหมายว่า “พิธีสู่ขวัญเดือนเก้า” การผูกแขนหรือผูกข้อมือ เปรียบเสมือนการผูกขวัญหรือเรียกขวัญนั่นเอง