วิดีโอชาติพันธุ์

พิธีแต่งงาน กลุ่มชาติพันธุ์โพล่ง

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

กะเหรี่ยงโพล่ง

สถานที่:

บ้านห้วยเเห้ง( ห้วยเกษม) ต.ยางนำ้กลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

           พิธีแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงนิยมจัดกันประมาณเดือน 4-5 และเดือน 12 ของทุกปี  คู่บ่าวสาวจะแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงอันเป็นเอกลักษณ์  ในพิธีแต่งงานฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องเตรียมถุงย่ามที่แม่ฝ่ายชายทอให้  หมอน  ขันน้ำ  เสื่อ และชามกินข้าวอย่างละ 1 (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 2016)  ส่วนแม่ฝ่ายหญิงก็จะเย็บชุดที่เจ้าสาวต้องใส่ในพิธีเช่นกัน  เมื่อถึงวันงานฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาทำพิธีบ้านเจ้าสาว  โดยจะเชิญเพื่อนและญาติพี่น้องมาร่วมขบวน  มีผู้อาวุโส ขับร้องนำขบวนเจ้าบ่าวเข้าสู่พิธีแต่งงาน  พร้อมกับมีการตีฆ้องกลองประโคมส่งเสียงโห่ร้องไปตลอดทางจนถึงบ้านเจ้าสาว  หน้าบ้านจ้าสาวจะมีกระบอกไม้ไผ่และฟักวางอยู่  เจ้าบ่าวจะต้องกระทืบกระบอกไม้ไผ่และฟักให้แตก เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจะปกป้องดูแลฝ่ายหญิงและสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้