วิดีโอชาติพันธุ์

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

ญัฮกุร

ชาติพันธุ์ญัฮกุร

         ความหมาย  ญัฮ = กลุ่มคน , กุร = ภูเขา

         ดั้งเดิมชาวญัฮกุรอาศัยอยู่บนที่ราบสูง เช่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ, บ้านน้ำเลา จ.เพชรบูรณ์, อ.ปักธงไชย จ.นครราชสีมา

         การแบ่งหน้าที่กลุ่มคนญัฮกุร ผู้หญิงมีความรู้ทางด้านการเสี่ยงทาย ส่วนผู้ชายเข้าป่าล่าสัตว์ทำไร่ทำสวน ก่อนที่จะทำไร่ทำสวน จะมีการทำพิธี และเสี่ยงทาย ลักษณะการทำไร่จะทำเป็นวงกลมหรือวงรีและในไร่ก็จะปลูกทุกอย่าง เช่น ข้าวโพด เผือก ข้าว เป็นต้น...