วิดีโอชาติพันธุ์

เครื่องแต่งการญัฮกุร

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

ญัฮกุร

          การแต่งกายของชาติพันธุ์ญัฮกุร  มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างกันออกไปทั้งหญิงและชาย  ถึงจะเป็นเพียงชุดการแต่งกายแต่ก็แฝงไปด้วยสัญลักษณ์รายละเอียดปลีกย่อยเอาไปมากมาย...