วิดีโอชาติพันธุ์

แสดง 1-9 จากทั้งหมด 11 รายการ

ประเพณีปีใหม่อาเคอะ
อาเค๊อะ | บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
วิธีการพันผ้าโพกศีรษะของสตรีอาเคอะ
อาเค๊อะ | บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
แนะนำประวัติและเครื่องแต่งกายไตหย่า
ไตหย่า | อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เครื่องแต่งการญัฮกุร
ญัฮกุร
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร
ญัฮกุร
พิธีแต่งงาน กลุ่มชาติพันธุ์โพล่ง
กะเหรี่ยงโพล่ง | บ้านห้วยเเห้ง( ห้วยเกษม) ต.ยางนำ้กลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
พิธีเลี้ยงผีประตูหมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์อาเคอะ
อาเค๊อะ | บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ประเพณีกินข้าวห่อ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) | บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
พิธีกรรมการจัดงานศพ (เฟ่ะซ่าง) กลุ่มชาติพันธุ์มอญ
มอญ | บ้านแซ่ อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ