กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 55-57 จากทั้งหมด 57 รายการ

อ่าข่า

 
(อีก้อ, ข่าก้อ, ก้อ, โอนิ-ฮานิ)
อ่าข่าในประเทศไทย อาศัยกระจายตัวอยู่ใน 7 จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วยกลุ่ม อู่โล้, ลอมี้, อู่เบียะ, อ๊ะจ๊อ, หน่าคะ, อู่พี และอะเคอ ชาวอ่าข่ากลุ่มแรกเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณดอยตุงและบ้านดอยแสนใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ...

อุก๋อง, โอก๋อง, ละว้า

 
(โอก๋อง, ละว้า)
ชาว "โอก๋อง" เรียกตนเองว่า "ละว้า" ตามที่บุคคลภายนอกและทางราชการเรียกขานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี ต่อมาเมื่อมีการจัดทำสารานุกรมก๊อง (อุก๊อง) ทำให้ชื่อเรียกดังกล่าวเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้สันนิษฐานว่าชาวโอก๋องอาจเคยอาศัยอยู่บริเวณเขตแดนไทย-พม่า และอาจอพยพเข้ามาพร้อมกับสงครามที่เกิดขึ้น ...

อูรักลาโวยจ, ลาโวยจ

 
(ชาวเล, ชาวไทยใหม่, ชาวน้ำ, โอรังลาโวท, โอรังบาไร)
ชาว "อูรักลาโวยจ" ตั้งชุมชนอยู่บริเวณริมฝั่งทะเล ในอดีตชาวเลอูรักลาโวยจที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูล มีการแต่งงานข้ามกลุ่มกัน หรืออพยพย้ายถิ่นไปมาหาสู่กัน ทุกกลุ่มจึงนับว่าเป็นญาติกันหมดและจะพบปะกันในโอกาสที่มีพิธีลอยเรือ ...