กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 1-10 จากทั้งหมด 10 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง ชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น ดูข้อมูล
ก่อ(อึมปี้)ก่อเมืองแพร่, อึมปี้, ก่อกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซะโอจ, ชองอูด, ชุอุ้ง, ซะอูดกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มอแกลน, ชาวบกมอแกลน, มอแกลนบก, ออลังตามับ, ชาวเล, โอรังลาโวท, ชาวน้ำ, ไทยใหม่, โอรังบาไรกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มานิโอรังอัสลี, เนกริโต, เซมัง, ซาไก, ชอง, มอส, ตอนกา, เงาะ, เงาะป่ากลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมี่ยน, อิ้วเมี่ยนเย้า, เมี่ยนกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อ่อเญอ, อ่อเญอก๊อคือ, อาเค๊อะอาเค๊อะ, อาเข่อ, อาเค้ออาข่ากลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออแรนายู, ออแฆนายู, มลายูมุสลิมมุสลิม, อิสลาม, มาเลย์มุสลิม, ไทยมุสลิม, มาเลย์, แขก, มลายูถิ่นไทยกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อ่าข่าอีก้อ, ข่าก้อ, ก้อ, โอนิ-ฮานิกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุก๋อง, โอก๋อง, ละว้า โอก๋อง, ละว้ากลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อูรักลาโวยจ, ลาโวยจชาวเล, ชาวไทยใหม่, ชาวน้ำ, โอรังลาโวท, โอรังบาไรกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง