กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 19-21 จากทั้งหมด 21 รายการ

ลื้อ, ไทลื้อ, ไต, ไทยลื้อ

 
(ลื้อ, ไทลื้อ, ไต, ไทยลื้อ, ไปอี)
ไทลื้อ กลุ่มชนภาษาตระกูลไท อาศัยใช้ชีวิตตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานในเขตลุ่มน้ำโขงตอนบนหลายศตวรรษ นับถือทั้งความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนาเถรวาท จากหลักฐานตำนานประวัติศาสตร์ นับจากช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 เริ่มปรากฏการก่อตั้งรัฐชองชาวลื้อขึ้น ซึ่งตำนานของชาวไทถือพญาเจิงเป็นปฐมกษัตริย์ ...

อุก๋อง, โอก๋อง, ละว้า

 
(โอก๋อง, ละว้า)
ชาว "โอก๋อง" เรียกตนเองว่า "ละว้า" ตามที่บุคคลภายนอกและทางราชการเรียกขานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี ต่อมาเมื่อมีการจัดทำสารานุกรมก๊อง (อุก๊อง) ทำให้ชื่อเรียกดังกล่าวเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้สันนิษฐานว่าชาวโอก๋องอาจเคยอาศัยอยู่บริเวณเขตแดนไทย-พม่า และอาจอพยพเข้ามาพร้อมกับสงครามที่เกิดขึ้น ...

อูรักลาโวยจ, ลาโวยจ

 
(ชาวเล, ชาวไทยใหม่, ชาวน้ำ, โอรังลาโวท, โอรังบาไร)
ชาว "อูรักลาโวยจ" ตั้งชุมชนอยู่บริเวณริมฝั่งทะเล ในอดีตชาวเลอูรักลาโวยจที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูล มีการแต่งงานข้ามกลุ่มกัน หรืออพยพย้ายถิ่นไปมาหาสู่กัน ทุกกลุ่มจึงนับว่าเป็นญาติกันหมดและจะพบปะกันในโอกาสที่มีพิธีลอยเรือ ...