กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 1-11 จากทั้งหมด 11 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง ชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น ดูข้อมูล
ชอง, ตัมเร็จ, สำแรชอง, ปัว, ซองชีขะโมย, มโนะห์, มนิก, ขำของกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ม้ง แม้ว, ม้ง, เหมียว, แข่กลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มอแกน, บะซิง, มาซิง ชาวเล, ชาวน้ำ, ชาวไทใหม่, บะซิง, มาซิง, มอแกนปูเลา, มอแกนปอลาว, ชาวเกาะ, มอแกนเล, มอแกนเกาะ, สิงกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มอแกลน, ชาวบกมอแกลน, มอแกลนบก, ออลังตามับ, ชาวเล, โอรังลาโวท, ชาวน้ำ, ไทยใหม่, โอรังบาไรกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มอญ, รมัน, รามัญ ตะลาย, ตะเลง, มอญกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มานิโอรังอัสลี, เนกริโต, เซมัง, ซาไก, ชอง, มอส, ตอนกา, เงาะ, เงาะป่ากลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมี่ยน, อิ้วเมี่ยนเย้า, เมี่ยนกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ยุมบรี, มลาบรี, มละบริ ผีตองเหลือง, ผีป่า, ข่าตองเหลือง, ข่าป่า, ม้ากู่, จันเก้ม, ตองเหลือง, คนตองเหลือง, คนป่า, ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลัวะ, เลอเวือะ, ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ไปร ลัวะ, เลอเวือะ, ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ไปรกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลาหู่, ลาฮู, ลาหู่นะ, ลาหู่นาเมี้ยว, ลาหู่ซิมี มูเซอ, โลไฮ, ลาหู่, ลาหู่แดง, ลาหู่ดำ, ลาหู่เซเลกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออแรนายู, ออแฆนายู, มลายูมุสลิมมุสลิม, อิสลาม, มาเลย์มุสลิม, ไทยมุสลิม, มาเลย์, แขก, มลายูถิ่นไทยกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง