กลุ่มชาติพันธุ์

แสดง 1-15 จากทั้งหมด 88 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเองชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น
กะซองคนโดยทั่วไปเรียกว่า ชอง, ชองของตราด
กะยอกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงคอยาว แลเคอ ปะดอง กะเหรี่ยงหูใหญ่
กะเลิง ข่า, ข่าเลิง
กะเหรี่ยง (อ.แม่สอด จ.ตาก)พม่า, กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง ปกากะญอ-โปว์ สะกอ (บ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก)กะเหรี่ยง ยาง
กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ-โปว์ สะกอ (บ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก)กะเหรี่ยง ยาง จะกวฺอ โป้ว์ โพล่ว์
กะเหรี่ยงโปว์ โผล่ว โผล่วซู ฉู๊ โพล่งฉู๊ (บ้านห้วยหินดำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)กะเหรี่ยง กะเหรี่ยงโปว์ โผล่ว ปกาเกอะญอโพล่ง
กูย กวยส่วย, ไทย-เขมร ข่า ส่วยลาว เขมรป่าดง ไทยกวย
ขมุ กำมุ ตะมอยขมุ ข่ามุ
ขึน ไทขึน (บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)ไทขึน ไทเขิน
ขึน ไทขึน ไทเขินไทขึน ไทเขิน
คนใต้คนทางใต้ ไทยใต้ คนปักษ์ใต้
คนอีสาน ลาวอีสานลาวอีสาน
คะแมร์ลือเขมรสูง ไทย-เขมร เขมรถิ่นไทย
คะยัน กะจ๊าง ปาด่องกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงคอยาว แลเคอ ปะดอง