กลุ่มชาติพันธุ์

แสดง 1-15 จากทั้งหมด 63 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเองชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่นชุมชนชาติพันธุ์
ก่อ(อึมปี้), ก่อ, อึมปี้ก่อเมืองแพร่ อึมปี้ อึมปี้ (บ้านดง ต.สวนเขื่อน อ. เมือง จ. แพร่)
กะซองชอง, ชองของตราด
กะเลิง ข่า, ข่าเลิง
กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ ยางขาว ยางเผือก ญาง ยางเบียง ยางกะเลอ จกอ ส่องปากี กะหร่าง ยางป่า บาม่ากะวิน สกอกะเรน กะหยิ่น เกรี่ยง กะเรงกะเหรี่ยง (อ.แม่สอด จ.ตาก),
กะเหรี่ยง (อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี),
กะเหรี่ยง (บ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก),
กะเหรี่ยง (บ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก),
กะเหรี่ยง (บ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก),
กะเหรี่ยง (บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก),
กะเหรี่ยง (บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์),
กะเหรี่ยง (บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี)
กะเหรี่ยงคอยาว คะยัน แลเคอ กะเหรี่ยงคอยาว แลเคอ คะยัน กะจ๊าง ปะดอง ปาด่อง กะยอ
กะเหรี่ยงแดง กะแย กะเหรี่ยง ยางแดง เลากัง กะยินนี่ คะยาห์ กะเรนนี บเว กะเหรี่ยงแดง
กะเหรี่ยงโป โพล่ง โผล่ง โพล่วกะเหรี่ยงโป พล่อ โพล่ง ยางเด้าะแด้ ยางบ้านกะเหรี่ยง (บ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี),
กะเหรี่ยง (บ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี),
โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู กะเหรี่ยง (บ้านห้วยหินดำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี),
โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู กะเหรี่ยง (บ้านภูเหม็น อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี)
กูย,กวยส่วย, ไทย-เขมร ข่า ส่วยลาว เขมรป่าดง ไทยกวยกูย กวย (บ้านทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ)
ขมุ กำมุ ตะมอยขมุ ข่ามุ
ขึน ไทขึน ไทเขินไทขึน ไทเขินขึน ไทขึน (บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)
คนใต้คนทางใต้ ไทยใต้ คนปักษ์ใต้
คนอีสาน ลาวอีสานลาวอีสาน
คแมร์ลือเขมรสูง ไทย-เขมร เขมรถิ่นไทยคะแมร์ลือ (บ้านโคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ )
จีนยูนนาน จีนมุสลิมฮ่อ จีนฮ่อ จีนมุสลิม
ชองชอง