กลุ่มชาติพันธุ์

แสดง 1-15 จากทั้งหมด 72 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเองชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น
กะซองคนโดยทั่วไปเรียกว่า ชอง, ชองของตราด
กะยอกะเหรี่ยงหูยาว/กะเหรี่ยงหูใหญ่/คะยอ/กะยอ
กะยัน , แลเคอกะเหรี่ยงคอยาว , กะยัน , กะยัง , กะยาง , กะย้าง , กะจ้าน , แลเคอ , ปะต่อง , ป่ะดอง , ปาดอง , สตรียีราฟ
กะเลิง ข่า, ข่าเลิง
กะเหรี่ยง พม่า, กะเหรี่ยง
คนใต้คนทางใต้ ไทยใต้ คนปักษ์ใต้
คนไทย, เสียมเกาะกง, สยามเกาะกงคนเชื้อสายไทยเกาะกง, ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง, ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ไทยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา, คนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยจากเกาะกง
จีนยูนนาน จีนมุสลิมฮ่อ จีนฮ่อ จีนมุสลิม
จีนฮกจิว , จีนฟุโจวจีนฮกจิว , จีนฟุโจว
ชองชอง
ซำเร, สําเหรซำเร, สําเหร
ญ้อ ย้อ ญ่อ โย้ไทญ้อ
ญัฮกุร,เนียะกุรละว้า,ชาวบน,คนดง,ชาวดง
ดาระอั้ง ดาระอาง ดาละอั้งปะหล่อง
ไทเบิ้งไทยเบิ้ง ไทเดิ้ง หรือไทยโคราช