กลุ่มชาติพันธุ์

แสดง 1-15 จากทั้งหมด 70 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเองชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น
กะซองคนโดยทั่วไปเรียกว่า ชอง, ชองของตราด
กะเลิง ข่า, ข่าเลิง
กะเหรี่ยง พม่า, กะเหรี่ยง
กูย กวยส่วย, ไทย-เขมร ข่า ส่วยลาว เขมรป่าดง ไทยกวย
ขมุ กำมุ ตะมอยขมุ ข่ามุ
ขึน ไทขึนไทขึน ไทเขิน
คนใต้คนทางใต้ ไทยใต้ คนปักษ์ใต้
คนไทย, เสียมเกาะกง, สยามเกาะกงคนเชื้อสายไทยเกาะกง, ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง, ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ไทยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา, คนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยจากเกาะกง
คนอีสาน ลาวอีสานลาวอีสาน
คะแมร์ลือเขมรสูง ไทย-เขมร เขมรถิ่นไทย
คะยัน กะจ๊าง ปาด่องกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงคอยาว แลเคอ ปะดอง
คะยาห์ กะเรนนี บเวกะเหรี่ยง ยางแดง เลากัง กะยินนี่
จีนยูนนาน จีนมุสลิมฮ่อ จีนฮ่อ จีนมุสลิม
จีนฮกจิว , จีนฟุโจวจีนฮกจิว , จีนฟุโจว
ชองชอง