ลงทะเบียน

“เรียนผู้สนใจทุกท่าน ขณะนี้ฝ่ายจัดการประชุมได้ปิดการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว จึงขอเรียนว่าหากมีความสนใจร่วมประชุมสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้เช่น เดียวกัน สำหรับผู้ที่งทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คุณศิวัช นนทะวงษ์ โทร 0 2880 9429 ต่อ 3811″