อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ชั้นที่อยู่อาศัย

habitation layer

ชั้นดินที่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ อาจทับซ้อนกันหลายชั้นตามระยะเวลา บางครั้งอาจเป็นเพียงชั้นดินที่พบโบราณวัตถุจำนวนน้อยกระจัดกระจายอยู่ 

ซุ้มหน้านาง

ซุ้มรูปวงโค้งคล้ายกรอบหน้านาง หรือกระบังหน้าของสตรี

 

เซลาดอน

(celadon)

เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเคลือบสีเขียว หรือสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกกันว่า เครื่องเคลือบเขียวไข่กา

ไซแอมเมียน (วัฒนธรรม)

(Siamian culture)

ชื่อเรียกเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ ลักษณะคล้ายกับเครื่องมือหินของวัฒนธรรมหัวบิเนียน (Hoabinhian) ศาสตราจารย์ ฟริทซ์ สารสิน (Fritz Sarasin) สำรวจพบเมื่อ พ.ศ.2474 ที่ถ้ำในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องมือของพวกล่าสัตว์และเก็บผลหมากรากไม้เป็นอาหาร ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก ปัจจุบันคำนี้ไม่ใช้แล้ว

ตะคัน

censer

หรือตะคันดินเผา คือเครื่องปั้นดินเผารูปทรงคล้ายจานขนาดเล็กหรือถ้วย สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยาน หรือใส่น้ำมันและไส้สำหรับจุดไฟ

 

ที่มา : http://www.sadoodta.com/info/เที่ยวโพธาราม

ถมเงิน

(silver nielloware)

(1) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ถมดำ” เป็นเครื่องถมที่เก่าแก่ที่สุด ลักษณะเป็นการถมน้ำยาบนภาชนะทำด้วยเงิน ซึ่งได้แกะสลักลวดลายไว้เป็นร่อง เนื้อถมเป็นสีดำมันจะขับลวดลายโลหะสีเงินให้เด่นงดงาม

(2) เครื่องถมที่ทำด้วยเงิน 

ถมดำ

(black nielloware)

(1) [ดู ถมเงิน]

(2) ใช้น้ำยาเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้เป็นพื้นสีดำ (บางครั้งเรียกว่า ถม ถมยา ลงถม หรือถมยาดำ)

หน้า