อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

หินดุ

clay anvil

อุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา ทำด้วยดินเผาหรือวัสดุอื่น โดยใช้ดุนภายในภาชนะขณะตีขึ้นรูปด้วยไม้ตีจากภายนอก ส่วนใหญ่มีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด มีด้ามจับ

 

แหล่งโบราณคดี

archaeological site

สถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

แหล่งประวัติศาสตร์

historic site

สถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่ประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น 

หน้า