อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ลิงลิงโอ

(lingling-o)

ตุ้มหูเป็นห่วงกลมมีปุ่มยื่นออกมา 2-4 ปุ่ม ทำจากหินตระกูลหยก เปลือกหอย และแก้ว

หน้า