อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ยัชโญปวีต

yajñopavita

หรือสายธุรำ คือ เชือกหรือด้ายศักดิ์สิทธิ์ของวรรณะพราหมณ์ เพื่อแสดงความเป็นพราหมณ์ อันหมายถึงผู้ที่ถือกำเนิด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา จึงมีสิทธิ์คล้องสายยัชโญปวีต

สายยัชโญปวีต มักห้อยเฉวียงบ่าซ้ายมายังเอวด้านขวา พบในการตกแต่งประติมากรรมทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนิกายมหายาน

 

ย่านประวัติศาสตร์

historic district

ศัพท์ที่บัญญัติโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนในอดีต เช่น ชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มอาคารร้านค้าซึ่งเป็นที่รวมสมาชิกของชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งยังเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ คือ เป็นชุมชน หรือหมู่บ้านที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง

โยคปัฏฏ

yogapatฺtฺ

หรือโยคปัฏ คือสายรัดหน้าแข้งที่ฤๅษีหรือโยคีใช้ขณะบำเพ็ญตบะในท่านั่งชันเข่าไขว้กัน

 

โยคาสนะ

yogāsana

ท่านั่งชันเข่าไขว้ขา อันเป็นท่านั่งของการบำเพ็ญตบะของฤๅษีหรือโยคี ซึ่งอาจมีสายโยคปัฏฏรัดเอาไว้ก็ได้