อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ฝักเพกา

(1) ส่วนกิ่งของนภศูล ลักษณะคล้ายฝักเพกา แต่บางท่านใช้คำว่า “ฝักเพกา” เรียกแทนนภศูลทั้งอันก็มี

ฝาขัดตาน

ฝาเรือนทำด้วยผิวไม่ไผ่บง (ไผ่สีสุก) ขัดกันเป็นลูกคลื่นสลับแนวในทางตั้ง

ฝาขัดแตะ

wall of plaited bamboo strips

ฝาหรือฝาผนังของเรือนไทยที่ทำด้วยไม่ไผ่ผ่าซีกและสานขัดกัน

 

ฝาขัดแตะพอกดิน

ฝาขัดด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก พอกฉาบด้วยดินเหนียวผสมฟางและมูลโคเพื่ออุดปิดช่องห่างระหว่างซี่ไม้ไผ่ ฝาชนิดนี้นิยมใช้กับโรงที่ทำขึ้นเพื่อเก็บพืช เช่น ยุ้ง ฉาง สามารถใช้กันฝนได้อย่างดี