อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ถมเงิน

(silver nielloware)

(1) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ถมดำ” เป็นเครื่องถมที่เก่าแก่ที่สุด ลักษณะเป็นการถมน้ำยาบนภาชนะทำด้วยเงิน ซึ่งได้แกะสลักลวดลายไว้เป็นร่อง เนื้อถมเป็นสีดำมันจะขับลวดลายโลหะสีเงินให้เด่นงดงาม

(2) เครื่องถมที่ทำด้วยเงิน 

ถมดำ

(black nielloware)

(1) [ดู ถมเงิน]

(2) ใช้น้ำยาเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้เป็นพื้นสีดำ (บางครั้งเรียกว่า ถม ถมยา ลงถม หรือถมยาดำ)

ถมตะทอง

(gold painted nielloware)

(1) การนำทองคำผสมปรอทมาทาบนเนื้อเงินของถมเงิน โดยระบายลงบนพื้นที่บางแห่งที่ต้องการเน้นจุดเด่นของลายให้เป็นสีทอง ไม่ระบายจนเต็มพื้นที่เหมือนการถมทอง ได้เป็นเครื่องถมพื้นลายสีดำลวดลายเป็นสีเงินสลับกับสีทองเป็นแห่งๆ ตามแต่ช่างจะเลือกสรร

(2) เครื่องถมที่ทำโดยวิธีเปียกทองทาทับลงบนเส้นเงิน

ถมทอง

(gold nielloware)

(1) เครื่องถมดำหรือถมเงินที่ใช้กรรมวิธีตะทองหรือเปียกทองลงบนพื้นผิวลาย โดยใช้ทองคำบริสุทธิ์ผสมกับปรอทเขียนทับลงบนลวดลายสีเงิน แล้วใช้ความร้อนเผาไล่ปรอทจากทอง ทองจะติดแน่นบนพื้นผิว ลวดลายที่ได้เป็นสีทองแวววาวตัดกับน้ำยาถมสีดำ

(2) เครื่องถมที่ทำด้วยทองคำ

ถมปรักมาศ

(pieces of niello worked in gold or silver designs)

ถมเงินและถมทอง

ถมปัด

(niello made on a copper base)

(1) ภาชนะทองแดงที่เคลือบน้ำยาประสมด้วยลูกปัดป่นให้เป็นผงให้เป็นสีและลวดลายต่างๆ