อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ตะคัน

censer

หรือตะคันดินเผา คือเครื่องปั้นดินเผารูปทรงคล้ายจานขนาดเล็กหรือถ้วย สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยาน หรือใส่น้ำมันและไส้สำหรับจุดไฟ

 

ที่มา : http://www.sadoodta.com/info/เที่ยวโพธาราม