ขุดทดสอบ (การ)

(test excavation)

[ดู ขุดตรวจ (การ)]