ยุคก่อนประวัติศาสตร์

แหล่งโบราณคดีบ้านยางทองใต้ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ปรากฏสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง เขตติดต่อระหว่าง ต.หางดง อ.ฮอด และ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ดอยมะขามป้อม 2

เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

บ้านท้ายไร่

ดอยมะขามป้อม 1

ถ้ำไทร1

ถ้ำบ้านหนองมะค่า4

แหล่งโบราณคดีไร่จรัลเพ็ญ เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม

หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ชี้ให้เห็นว่าบริเวณบ้านโป่งมะนาวเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนและสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตที่สูงระหว่างที่ราบภาคกลางกับที่ราบสูงโคราช

หน้า