ยุคก่อนประวัติศาสตร์

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

เขายะลา อยู่ใน ต.ลิดล และ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ภาพเขียนสีเขายะลา ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 409 และ 4065 ม.2 บ้านกูเบ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.2 บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.5 บ้านทุ่งไพล ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ม.7 บ้านบูเกตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

แหล่งโบราณคดีสบคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พบเครื่องมือหินยุคก่อนประวัติศาสตร์

แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จ.ลำพูน ปรากฏหลักฐานกิจกรรมของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยหริภุญชัย

หน้า