บล็อก

ในสมัยอยุธยา “นนทบุรี” เป็นหัวเมืองปากแม่น้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา อยู่ทางเหนือของเมืองธนบุรีหรือเมืองบางกอก สภาพพื้นที่ ทรัพยากร และทำเลที่ตั้งเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน ทั้งเกษตรกรรมและค้าขาย และยังคงเป็นเมืองสำคัญต่อเนื่องมาจนสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ทำให้นนทบุรีปรากฏร่องรอยศิลปวัฒนธรรมสำคัญมากมาย ราษฎรที่อยู่อาศัยก็มาจากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ แขก

นายศักดา พุทซาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว จัดตั้งศูนย์ประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยคาดหวังให้เป็นแหล่งรวบรวมและนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านทรายขาว รวบรวมและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนบ้านทรายขาว เมื่อจัดสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์ชุมชนสำเร็จ ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดเลย ได้ยกให้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นั่ง “ยอง” “ยองๆ” หรือ “หย่อง” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “squat” เป็นลักษณะการนั่งชันเข่าทั้ง 2 ข้าง โดยที่ก้นไม่ถึงพื้น น้ำหนักของร่างกายจะทิ้งลงเท้าทั้ง 2 ข้าง (เช่นเดียวกับการยืน) ข้อเข่าจะงออย่างเต็มที่

สังคมไทยคุ้นชินกับการนั่งยองๆ เป็นอย่างดี สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในทุกเพศทุกวัย และแทบจะในทุกสถานที่
(ภาพจาก http://askmaryrd.com/2012/07/)

ความคิดเรื่องการอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถานของไทยเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ออก “หมายประกาศเขตรังวัดผู้ร้ายขุดวัด” ใน จ.ศ.1216 หรือ พ.ศ.2397

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่ใช้บ่งชี้การเป็นโรคมาลาเรียในไขกระดูกของมนุษย์สมัยโบราณ นับเป็นครั้งแรกที่มีการคิดค้นวิธีวินิจฉัยโรคนี้ในโครงกระดูกของคนโบราณโดยเฉพาะ

วิธีการดังกล่าวอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สืบค้นย้อนกลับไปได้ถึงมนุษย์คนแรกที่เป็นโรคมาลาเรีย รวมถึงอาจพัฒนาเทคนิคไปใช้ค้นหาโรคติดเชื้ออื่นๆ ในกระดูกของมนุษย์สมัยโบราณต่อไป

เมื่อกล่าวถึง “แกลดิเอเตอร์” (gladiator) หรือนักสู้ที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมในสมัยโรมันนั้น หลายคนคงนึกถึงภาพชายหนุ่มตัวใหญ่แข็งแรงหุ่นล่ำเหมือนอย่างพระเอกในภาพยนตร์ Gladiator ที่เข้าฉายไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน

และคงคิดต่อไปว่านักสู้เหล่านี้ต้องได้รับการบำรุงด้วยอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วง เหมือนกับนักกีฬาสมัยปัจจุบันที่ต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยการบริโภคโปรตีนพร้อมด้วยของบำรุงร่างกายต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการบรรยายพิเศษ "วิสาขบูชา ศิลปกรรมเกี่ยวกับการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน" โดย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลากว่า 4 เดือน นับตั้งแต่มีการค้นพบทองโบราณที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง สถานการณ์ตื่นทองยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะลดความเข้มข้นลงตามกาลเวลาและเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าดูแลพื้นที่ของหน่วยงานราชการ การบังคับใช้กฎหมาย และสำนึกรักหวงแหนสมบัติชาติของคนในท้องถิ่นและคนในชาติ

การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในประชาคมอาเซียน ไม่ใช่เพียงการพูดถึงภาพฝันในอนาคตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการย้อนมองอดีตผ่านหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งช่วยให้มนุษย์ในปัจจุบันสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในภูมิภาคในอดีต ที่สามารถนำมาเชื่อมความร่วมมือในอนาคตได้

ข่าวครึกโครมเกี่ยวกับการค้นพบทองคำโบราณที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ช่วงเดือนที่ผ่านมา สร้างปรากฏการณ์กระตุ้นความสนใจในเรื่องโบราณวัตถุสมบัติของชาติและมหาสมบัติใต้ดินให้กับชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง

หน้า