แหล่งโบราณคดี

205 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ม.5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ม.1 ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

บ้านเสาหิน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 บ้านเสาหิน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน้า