แหล่งโบราณคดี

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านผักบุ้ง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ม.2, ม.3, ม.7 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 16/3 ม.2 บ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เลขที่ 55 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

205 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ม.5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน้า