แหล่งโบราณคดี

ม.1 บ้านมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แหล่งโบราณคดีไร่จรัลเพ็ญ เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม

หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ชี้ให้เห็นว่าบริเวณบ้านโป่งมะนาวเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนและสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตที่สูงระหว่างที่ราบภาคกลางกับที่ราบสูงโคราช

ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย สร้างในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ชิดริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างพร้อมป้อมปิศาจสิง ป้อมราหูจร และป้อมฝั่งตะวันตกอีก 5 ป้อม 

บ้านโคกพลับ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี

หน้า