แหล่งโบราณคดี

วัดเขียนบางแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แหล่งโบราณคดีสบคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พบเครื่องมือหินยุคก่อนประวัติศาสตร์

วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ในเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย

วัดจามเทวี อ.เมืองลำพูน มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์กู่กุด และเจดีย์แปดเหลี่ยม สมัยหริภุญชัย

แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จ.ลำพูน ปรากฏหลักฐานกิจกรรมของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยหริภุญชัย

แหล่งโบราณคดีบ้านยางทองใต้ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ปรากฏสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง เขตติดต่อระหว่าง ต.หางดง อ.ฮอด และ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เขายี่สาร วัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม

ดอยมะขามป้อม 2

ปรางค์สองพี่น้อง เมืองศรีเทพ

หน้า